نکات اساسی بمنظور نصب ایزوگام
سطح باید خشک و یا رطوبت آن بسیار کم باشد.
پوشش های سست و قدیمی می بایست تخریب و هموار شوند.
سطح باید عاری از هرگونه مواد نظیر روغن گرد و غبار زنگ و شود.
دمای محیط و سطح حداقل ۵+ و حداکثر ۴۰+ درجه سانتیگراد.
ترک و شکافهای عمیق ابتدا توسط ابزار مناسب با این محصول پر می شوند.
حتما در موقع نصب از پر شدن زاویه های ۹۰ درجه بر روی پشت بام اطمینان کامل به عمل آورید .
در بامهای لبه دار حتما تا آخرین نقطه ماکزیمم سطح بام را عایق نمائید.
از زدن ضربه بر روی عایق با شی نوک تیز و محکم خودداری فرمائید.
قبل از نصب حتما از مسطح بودن زیرسازی اطمینان بعمل آورید که عایق نقش پل را اجرا نکند تا با گذاشتن پا بر روی آن پارگی ایجاد نشود.
بر روی ستونهای سرباز در روی بام حتما درپوش نصب کنید که از داخل ستون آب وارد ساختمان نگردد.
در سرویس های بهداشتی حتما عایق درجه یک مصرف نموده زیرا در صورت نقص عایق باعث از بین رفتن سرامیک می شود.
بعد از اتمام نصب سطح بام را شست و شو دهید تا از نقص احتمالی آن جلوگیری گردد.
نکات فنی اجرایی ایزوگام که یک مهندس موفق ساختمان باید بداند :

 

ادامه مطلب....