نکاتی در مورد بتن مگر ( Lean Concrete ) یا بتن نظافت
بتن مگر یا به تعریفی بتن رگلاژ کف قالب بندی فنداسیون ، در حقیقت یک بتن با مقدار سیمان کم ( 100 تا 150 کیلوگرم سیمان بر مترمکعب ) است که جهت آماده سازی بستر خاکبرداری شده برای آرماتوربندی و صفحه گذاری اجرا می گردد.
توجه به نکات ذیل جهت اجرای بتن مگر الزامی است :
1 قبل از اجرای بتن مگر حتماً خاک بستر را مرطوب نمایید تا آب بتن جذب خاک نگردد و کیفیت آن پایین نیاید.
2 در صورتی که بتن مگر را بر روی شفته آهک اجرا می کنید حتماً توجه داشته باشید که شفته به مقاومت 1.5 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع رسیده باشد. (شفته آهکی زمانی به مقاومت 1.5 کیلوگرم بر سانتیمتر متر مربع رسیده است که اثر کفش شما پس از راه رفتن بر روی آن باقی نماند)
3 شفته آهک می بایست قبل از اجرای بتن مگر مرطوب شده باشد تا آب بتن را جذب نکند. توجه داشته باشید زمانی که آهک هنوز جذب آب داشته باشد، با مکیدن آب بتن مگر موجب پوکی بتن مگر می شود.

 

ادامه مطلب...