انحراف در کمین مؤسسات مالی و اعتباری مسکن
با وجود مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن، متقاضیان مسکن و علی‌الخصوص خانوارها پایگاهی قانونی برای دریافت خدمات مالی مسکن می‌یابند.
پایگاهی که محیطی امن برای سرمایه‌های کوچک پس‌انداز کنندگان مسکن فراهم می‌کند و با برقراری رابطه بلندمدت با خانوارها، آن‌ها را در جهت تحقق رؤیاهایشان راهنمایی می‌کند. بدین ترتیب با تأسیس چنین مؤسساتی یکی از پایه‌ای‌ترین و کلیدی‌ترین نهادهای حامی طرف تقاضا پا به عرصه وجود می‌گذارد؛ اما به نظر کارشناسان این مسیر نیازمند نظارت، بررسی و تحلیل دقیق است.
مؤسسات نیازمند نظارت دقیق
در همین زمینه یک کارشناس اقتصادی بابیان اینکه به نظر می‌رسد، وزارت راه و شهرسازی برای حل مشکل مسکن تنها به بعد افزایش تقاضا بسنده می‌کند، گفت: ازآنجایی‌که بخش عمده‌ای از سرمایه‌های ناخالص داخلی ایران شامل بخش ساختمان است دولت با اعمال فشار بر وزارتخانه‌های مرتبط با بخش ریالی اقتصاد می‌خواهد به هر نحو که شده این بخش را توسعه دهد.
بهمن آرمان اظهار کرد: ایجاد ابزارهای جدید مالی مانند مؤسسات اعتباری می‌تواند یکی از این طرح‌ها باشد که البته در کشورهای دیگر توانسته سابقه خوبی برای خود کسب کند. وی گفت: این مؤسسات که قبلاً به‌عنوان تعاونی‌های مسکن نه‌تنها در ایران بلکه در سایر کشورها کارکرد داشتند، نتوانستد نمود خوبی در تأمین مسکن برای اقشار ضعیف جامعه داشته باشند و متأسفانه گاهی به انحراف کشیده شدند.
این کارشناس ارشد اقتصادی گفت: اما گذشته از این مسائل، وزارت راه و شهرسازی باید دو وجه تقاضا و عرضه را هم‌زمان در اقتصاد کنونی جامعه بهبود ببخشد.


ادامه مطلب.....